Svetovalna služba
Pedagoginja Manca Dekleva   tel.: (05) 7000 315
Psihologinja Andreja Poljšak Roberta Gvozdić     tel.: (05) 7000 319     tel.: (05) 7000 326
Defektologinja Mojca Simičak /
Šolska knjižnica Mateja Kokošar tel.: (05) 7000 317
  Veronika Zabric  tel.: (05) 7000 317
Računalničar Anton Perenič Andrej  Kovač     /