Skoči na glavno vsebino

Šol. l. 20223/2024 – Razdelitev spričeval

PRAVILNIK O ŠOLSKEM KOLEDARJU za osnovne šole v 14. členu glede razdelitve spričeval pravi:

Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.

Spričevalo lahko dvignete v  tajništvu šole v času uradnih ur:

od 7.00 do 8.00 in od 13.00 do 14.00.

ravnateljica Darija Košir, l. r.

 

Dostopnost