OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (7., 8. in 9. razred)

Izbirni predmeti učencem omogočajo, da poglobijo in razširijo znanje predmetnih področij, ki jih zanimajo. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašate starši (SOGLASJE ZA 3 URE IZBIRNIH PREDMETOV).

  • V primeru, da bo učenec obiskoval dve uri tedensko, lahko izbere dva enourna predmeta, ali pa enega dvournega (tuji jezik);
  • v primeru, da bo učenec v soglasju s starši obiskoval tri ure tedensko, lahko izbere tri enourne predmete, ali pa dva predmeta (pri čemer je eden izmed njih dvourni)

Izbirni predmeti so priložnost, da učenci del predmetnika v zadnjem triletju izberejo po svojih željah, pri tem pa upoštevajo svoje interese, sposobnosti in bodoče poklicne odločitve. Pri izboru bomo poskusili upoštevati učenčevo prvo izbiro. Izbirni predmeti se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti – s številčnimi ocenami. Po izboru so redni sestavni del učenčevega urnika, njihovo obiskovanje je obvezno. Svetujemo vam, da skupaj z otrokom dobro premislite in izberete predmet oziroma predmeta, pri katerem bo lahko uspešen. Po končanem izbirnem postopku je do 15. septembra menjava možna le izjemoma in v primeru, da to ne poruši oblikovanih skupin. Zaprosilo za spremembo lahko uredite z oddajo izpolnjenega obrazca Vloga za spremembo izbire obveznega izbirnega predmeta na elektronsko pošto jozica.kalsek-malec@osagpostojna.si

Od 16. septembra dalje prestopi niso več možni.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pri eni uri tedensko. Izpolnjeno vlogo s potrdilom o vpisu v glasbeno šolo z javno veljavnim programom oddate v juniju. O vlogi odloča ravnatelj šole.     VLOGA – GLASBENA ŠOLA

Če vas v zvezi z izbirnimi predmeti zanima še kaj, se lahko obrnete na razrednike oziroma šolsko svetovalno delavko Jožico Kalšek Malec na elektronski naslov: jozica.kalsek-malec@osagpostojna.si

 

Izbor bo potekal spletno, preko portala Lo.Polis. Starši učenca se na portal www.lopolis.si prijavite z uporabniškim imenom in geslom. V datoteki NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE je prikazan postopek izbire, opis predmetov pa si lahko ogledate spodaj.

 

PONUDBA IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOL. LETO 2024/25

Za predstavitev kliknite na posamezen predmet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARHIV

Izbirni predmeti učencem omogočajo, da poglobijo in razširijo znanje predmetnih področij, ki jih zanimajo. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašate starši (SOGLASJE ZA 3 URE IZBIRNIH PREDMETOV).

  • V primeru, da bo učenec obiskoval dve uri tedensko, lahko izbere dva enourna predmeta, ali pa enega dvournega (tuji jezik);
  • v primeru, da bo učenec v soglasju s starši obiskoval tri ure tedensko, lahko izbere tri enourne predmete, ali pa dva predmeta (pri čemer je eden izmed njih dvourni)

Izbirni predmeti so priložnost, da učenci del predmetnika v zadnjem triletju izberejo po svojih željah, pri tem pa upoštevajo svoje interese, sposobnosti in bodoče poklicne odločitve. Pri izboru bomo poskusili upoštevati učenčevo prvo izbiro. Izbirni predmeti se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti – s številčnimi ocenami. Po izboru so redni sestavni del učenčevega urnika, njihovo obiskovanje je obvezno. Svetujemo vam, da skupaj z otrokom dobro premislite in izberete predmet oziroma predmeta, pri katerem bo lahko uspešen. Po končanem izbirnem postopku je do 15. septembra menjava možna le izjemoma in v primeru, da to ne poruši oblikovanih skupin. Zaprosilo za spremembo lahko uredite z oddajo izpolnjenega obrazca Vloga za spremembo izbire obveznega izbirnega predmeta na elektronsko pošto roberta.gvozdic@guest.arnes.si. Od 16. septembra dalje prestopi niso več možni.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pri eni uri tedensko. Izpolnjeno vlogo s potrdilom o vpisu v glasbeno šolo z javno veljavnim programom oddate v juniju. O vlogi odloča ravnatelj šole.     VLOGA – GLASBENA ŠOLA

Če vas v zvezi z izbirnimi predmeti zanima še kaj, se lahko obrnete na razrednike oziroma šolsko svetovalno delavko Roberto Gvozdić na elektronski naslov: roberta.gvozdic@osagpostojna.si

 

Izbor bo potekal spletno, preko portala Lo.Polis. Starši učenca se na portal www.lopolis.si prijavite z uporabniškim imenom in geslom. V datoteki NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE je prikazan postopek izbire, opis predmetov pa si lahko ogledate spodaj.

 

PONUDBA IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOL. LETO 2023/24

Za predstavitev kliknite na posamezen predmet.

PREDMET RAZRED
VERSTVA IN ETIKA 7., 8. in 9. r
ITALIJANŠČINA 1, 2, 3 7., 8. in 9. r
NEMŠČINA 1, 2, 3 7. 8. in 9.  r
ANSAMBELSKA IGRA 7., 8. in 9. r
GLASBENA DELA 7., 8. in 9. r
LIKOVNO SNOVANJE 2 in 3 8. in 9. r
FILMSKA VZGOJA 1 7., 8. in 9. r
GLEDALIŠKI KLUB 7., 8. in 9. r
RETORIKA 9. r
ZGODOVINA – ODKRIVAMO PRETEKLOST MOJEGA KRAJA 8. r
SODOBNA PRIPRAVA HRANE 7., 8. in 9. r
OBDELAVA GRADIV – LES 7. in 8. r
TURISTIČNA VZGOJA 7., 8. in 9. r
UREJANJE BESEDIL 7. r
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 8. r
MULTIMEDIJA 9. r
ŠPORT ZA ZDRAVJE 7. r
IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA 8. r
ŠPORT ZA SPROSTITEV 9. r
ŠAHOVSKE OSNOVE 7., 8., in 9. r