TAJNIŠTVO:      
Poslovni sekretar Damijana Repe tel.: (05) 7000 300, 7000 310
RAČUNOVODSTVO      
računovodkinja Majda Bole Gril tel.: (05) 7000 313
blagajničarka, knjigovodja Anja Zemljič tel.: (05) 7000 313
knjigovodkinja,      administratorka    
knjigovodkinja, administratorka

Sandra Španić

Špela Žnidaršič

      tel.: (05) 7000 320