Status učenca

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
Pravila prilagajanja šolskih obveznosti
Status perspektivnega mladega umetnika predlog

Status vrhunskega športnika predlog

Pojasnila v zvezi s pravico do prilagoditve šolskih obveznosti za učence športnike

Status vrhunskega mladega umetnika predlog
Status perspektivnega športnika predlog
Dogovor o prilagajanju – statusi
Dostopnost