Odjave in prijave za vse obroke šolske prehrane sprejemamo v skladu z Zakonom o šolski prehrani (Ur. list 43/2010)
in Pravili šolske prehrane OŠ Antona Globočnika, vsak dan do 8 ure .

  • Telefonske številke za odjave / prijave

05 – 7000 313
05 – 7000 310

  • Elektronski naslov za odjave / prijave

racunovodstvo@osagpostojna.si