Branje ima v procesu šolanja pomembno vlogo in dobro razvita bralna zmožnost učenca je eden od ključnih dejavnikov njegove učne uspešnosti. V prvem triletju poteka intenzivni razvoj temeljnih bralnih zmožnosti in cilj bralnega pouka je razviti avtomatizirano tehniko branja ob ustreznem razumevanju.

Kaj so Bralne minutke?

  • Pomoč in podpora učencem v 1., 2. in 3. razredu, ki se soočajo z različnimi težavami na področju branja
  • Pomoč in podpora staršem

Znotraj Bralnih minutk učiteljice s strokovnim vodenjem pomagamo učencem prve triade v procesu opismenjevanja, saj stremimo k napredku tako na področju razumevanja prebranega kot tudi avtomatizirane tehnike branja.

Izvedba bralnih minutk

Delo poteka enkrat tedensko  majhnih skupinah, v katerih se v skladu z načrtom sledi zastavljenim ciljem.  Tako je omogočen individualen pristop in posvečanje časa vrzelim, s katerimi se učenci soočajo.

CILJI BRALNIH MINUTK

  • Izboljšanje fonološkega zavedanja pri učencih
  • Boljši rezultati na področju bralne tehnike pri večini učencev. Izboljšana tekočnost, izraznost, hitrost in ritem branja.
  • Boljše razumevanje prebranega besedila.
  • Bogatejši besedni zaklad, kot eden od pogojev za razumevanje prebranega besedila.
  • Dvig motivacije za branje, preko besednih iger, zanimivih zgodb in poustvarjanja bodo učenci začutili branje kot prijetno.
  • Uspešno sodelovanje s starši, pomoč in podpora za urjenje doma s konkretnimi vajami, igrami in drugimi napotki, povezanimi z bralno pismenostjo.

Branje je maraton. Prve kilometre bralnega maratona, pa tudi kasneje, otroci potrebujejo zanesljivo podporo, zaupanje in usmerjanje. Bralne mišice otroku pomagajo pridobiti bralno kondicijo, zato je potrebno redno trenirati. Pri bralnem treningu pa je seveda zelo pomembna izbira dobrega gradiva (slikopisi, veliko slikovnega gradiva, kratka besedila kot so uganke, rime stripi, smešne zgodbe…). Nekateri bodo za trening potrebovali več časa, zato je ta čas dobra naložba.

Koordinatorica bralnih minutk

specialna pedagoginja

Mojca Simičak