Svetovalna služba      
Pedagoginja Manca Dekleva  manca.dekleva@osagpostojna.si tel.: (05) 7000 315
Pedagoginja

Psihologinja

Jožica Kalšek Malec  Roberta Gvozdić jozica.kalsek-malec@osagpostojna.si   roberta.gvozdic@osagpostojna.si tel.: (05) 7000 319     tel.: (05) 7000 326
Defektologinja Mojca Simičak mojca.simicak@osagpostojna.si /
Šolska knjižnica Mateja Kokošar mateja.kokosar@osagpostojna.si tel.: (05) 7000 317
  Veronika Zabric veronika.zabric@osagpostojna.si  tel.: (05) 7000 317
Računalničar

 

Vodja prehrane

Anton Perenič Andrej  Kovač

Irena Višnjevec

webmaster@osagpostojna.si   andrej.kovac@osagpostojna.si

 

irena.visnjevec@osagpostojna.si

/

 

tel.: (05) 7000 318