Skoči na glavno vsebino

Oktober, 2023: Vrednota meseca oktobra je znanje

Učenci in zaposleni smo v mesecu oktobru z različnimi dejavnostmi naslavljali vrednoto znanje. Pogovarjali smo se o tem, kaj nam pomeni znanje ter kje vse ga lahko obogatimo. Četudi lahko znanje opredelimo na številne različne načine in čeprav je pot do njega raznolika, smo si bili v nečem popolnoma enotni: znanje je naša moč, ki nam je ne more odvzeti nihče!

 

Eden izmed načinov krepitve znanja je tudi medvrstniška pomoč, zato kot primer obstoječe uspešne prakse, ki na naši šoli že poteka, izpostavljamo projekt Tutorstvo. Z njim ustvarjamo učencem prijazno in spodbudno učno okolje ter spodbujamo vzpostavljanje in krepitev stikov med učenci.

Gre za obliko nudenja nesebične pomoči učencev, pri kateri tutorji nudijo pomoč pri učenju vrstnikom ali mlajšim učencem. Namen takšnega sodelovanja med učenci so večja medsebojna povezanost in boljši učni rezultati. Vodeno je pod mentorstvom svetovalne delavke šole, ki skrbi za doseganje ciljev ter učencem nudi strokovno podporo pri opravljanju vloge tutorja.

Učenci preko medsebojnega sodelovanja razvijajo vrednote znanja, pomoči, solidarnosti, empatije. Ob tem vzpostavljamo pri učencih vezi zaupanja, občutke pripadnosti in povezanosti tako v okviru šolskih dejavnosti kot tudi med šolo, starši in okolico.

Svetovalne delavke in učiteljice DSP

Dostopnost