Telefon računovodstvo 05 7000 313
 

Vpis v srednjo šolo

KONTAKT: Kuzman Martina, šolska psihologinja

e-pošta: martina.kuzman@guest.arnes.si

telefon: 05 7000 300 (tajništvo), 05 7000 319 (direktno)

ŠOLSKO LETO 2018/19

1. roditeljski sestanek 

 

ŠOLSKO LETO 2017/18

1.  Rokovnik za vpis v SŠ za šol. leto 2017/2018

rokovnik 17/18

 2. Roditeljski sestanki šol. leto 2017/2018

 prvi sestanek

drugi sestanek –

3. OBVESTILA

stanje prijav 5. 4. 2018

4. DNEVI ODPRTIH VRAT

SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA – 23. november 2017 ob 16.00 uri

ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PORTOROŽ –  23. november 2017 ob 17. 30

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA – 28. november 2017 od 17.00 do 19.00 ure

ŠC POSTOJNA GIMNAZIJA ILIRSKA BISTRICA – 6. in 7. december 2017

SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA – 30. november 2017

ŠC Nova Gorica BIOTEHNIŠKA ŠOLA Šempeter pri Gorici – 30. 11. 2017

SREDNJA ŠOLA SREČKA KOSOVELA SEŽANA – 7. DECMBER 2017

GIMNAZIJA NOVA GORICA: gimnazija, umetniška gimnazija – likovna smer,

smer gledališče film in gimnazija – špotrni oddelek   – 13. december 2017 ob 16.00 uri

 

5. KAM IN KAKO   in VPP – Vprašalnik o poklicni poti

kam in kako NAVODILA

KAM IN KAKO DOSTOP

 VPP dostop

 

6. ŠTIPENDIJE

ŠTIPENDIJE – DODATNE INFORMACIJE

 

Povezave:

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/

http://www.csd-postojna.com/materialne-pravice/pravice-iz-javnih-sredstev/drzavna-stipendija/

 

7. KORISTNE POVEZAVE

Ministrstvo za šolstvo in šport: http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/#c17909

Moja izbira (poklicni kažipot): http://www.mojaizbira.si/

CIPS: http://www.ess.gov.si/ncips/cips

Zavod republike Slovenije za zaposlovanje:http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/

Štipendije:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve:http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavne_stipendije//

Ad futura: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/

RRA Notranjsko-kraške regije: http://www.rra-nkr.si/projekti/projekti-v-izvajanju/regijska-stipendijska-shema