Telefon računovodstvo 05 7000 313
 

Vpis v srednjo šolo

1. Rokovnik za vpis v SŠ za šol. leto 2016/2017

 2. Roditeljski sestanki šol. leto 2016/2017

prvi roditeljski sestanek –

Pred poklicno odločitvijo, 27. oktober 2016

drugi sestanek – Pred vpisom 7. 2. 2017 – rs februar 17

 

3. OBVESTILA

izšel je Razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2017/18

v petek in soboto je na Gospodarskem razstavišču 9. Informativa – sejem izobraževanja in poklicev. Več si oglejte na povezavi

4. DNEVI ODPRTIH VRAT

 

5. KAM IN KAKO   in VPP – Vprašalnik o poklicni poti

kam in kako NAVODILA

KAM IN KAKO DOSTOP

 VPP dostop

 

6. ŠTIPENDIJE

ŠTIPENDIJE – DODATNE INFORMACIJE

Povezave:

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/

http://www.csd-postojna.com/materialne-pravice/pravice-iz-javnih-sredstev/drzavna-stipendija/

 

7. KORISTNE POVEZAVE

Ministrstvo za šolstvo in šport: http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/#c17909

Moja izbira (poklicni kažipot): http://www.mojaizbira.si/

CIPS: http://www.ess.gov.si/ncips/cips

Zavod republike Slovenije za zaposlovanje:http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/

Štipendije:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve:http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavne_stipendije//

Ad futura: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/

RRA Notranjsko-kraške regije: http://www.rra-nkr.si/projekti/projekti-v-izvajanju/regijska-stipendijska-shema