Telefon računovodstvo 05 7000 313
 

Svet šole

 

SVET ŠOLE

Predstavniki ustanovitelja:

mag. Gvido Cigale

Simon Černač

Janez Vidmar

Predstavniki staršev:

Klara Klemen – predsednica sveta staršev

Klemen Jovanović

dr. Tanja Žigon

Predstavniki delavcev šole:

mag. Erika Koren Plahuta – predsednica sveta

Jasna Kožar

Nada Likon

Tamara Prudič

Matej Šantelj

 

 

ARHIV:

 

Letni delovni načrt 2014/15 in poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 2013/14