Telefon računovodstvo 05 7000 313
 

Svet staršev 2016/17

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV šolsko leto 2016/2017

Predstavniki staršev v SVETU STARŠEV za šolsko leto 2016 -17

Zapisniki za šolsko leto 2016/17

  • zapisniki 1 seje sveta staršev na dan 28.9.2016

Zapisnik 1. seje sveta staršev 2016-2017 – prvi del

Zapisnik 1. seje sveta staršev 2016-2017 – drugi del

Zapisnik 1. seje sveta staršev  2016-2017 – tretji del

 

.ARHIV

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV šolsko leto 2015/2016

oddelek

IME IN PRIIMEK

Elektronski naslov

1 .a

Barbara Žužek

barbarazuzek@gmail.com

  1. b

Marinka Vukadinović

marinkavukadinovic@gmail.com

  1. c

Nataša čančula

natasa@misel.si

2. a

Kristina Angelov Troha

kristina.angelov@gmail.com

2. b

Maja Lindič

maja.lindic@gmail.com

2. c

Jana Pavlovič

Jana_pavlovic@msn.com

3. a

Julija Petrc

 

julija.petrc@gmail.com

3. b

Urška Sajovic Marolt

urska.sajovic-marolt@gov.si

 

4 a

Klemen Jovanović

klemen.jovanovic@kolektor.com

 

4. b

Živa Volk

 

ziva.volk@gmail.com

 

5. a

Jasmina Jocić

 

nebojsa.jocic@studioproteus.si

5. b

Barbara Čeperković

 

Barbara.c@siol.com

6. a

Milanka Ivanović

mivanovic1010@gmail.com

 

6. b

Damjana Rožman

Bedenik

damjana.bedenik@gmail.com

 

6. c

Erika Žgavec

 

erika.zgavec@siol.net

 

  1. a
Barbara Gustinčič

barbara.gustincic@gov.si

 

  1. b
Polonca Ožbolt

ozboltovi@gmail.com

 

7.c

Miro Kresovič

miro.kresovic@amis.net

 

8. a

Katja Kranjc

mkranjc70@gmail.com

 

8. b

Valerija Japelj

valerija.japelj@os.vv.si

 

9. a

Patricija Obreza patricijaobreza@gmail.com

9. b

Lidija Simčič

 

lidija.simcic@gmail.com

 

 

9. c

Nada Trošt

 

bernarda.trost@gmail.com

 

 

 

PLANINA

 

 

 

Ime in priimek

 

Elektronski naslov

1., 2. R Dr. Tanja Žigon

tanja.zigon@ff.uni-lj.si

 

4. r Manja Bittner

manja.bittner@gmail.com

 

3., 5. R Mojca Ličer

mojcalicer@hotmail.com

 

BUKOVJE
1., 2. R Mrhar Liljana

lizamrhar@gmail.com

 

3., 4.,R Petra Podboj

petra.podboj@siol.net

 

STUDENO
1., 2. 3. r Valerija Bazjako

valerijabazjako@gmail.com

 

4., 5. r Klara Klemen klara.klemen@gmail.com

 

Zapisniki za šolko leto 2015/16

 

Za šolsko leto 2013/14

Zapisniki:

 

 

 

Šolsko leto 2011/12