Telefon računovodstvo 05 7000 313
 

Shema šolskega sadja in zelenjave

3826_logo_barven

 

 

shema2015

NAŠA ŠOLA JE TUDI LETOS VKLJUČENA V EVROPSKI PROJEKT SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE. VSAKO SREDO DELIMO SADJE IN ZELENJAVO VEČINOMA LOKALNIH PRIDELOVALCEV.

OŠ ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA

Shema šolskega sadja in zelenjave (SŠSZ) je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in s tem poskusiti omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza …).

Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je SŠSZ eden od ukrepov, s katerim bi lahko dolgoročno pripomogli k izboljšanju trenutnega stanja.

V ta namen je EU državam članicam namenila finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave v osnovnih šolah.
Naša šola tudi to leto sodeluje v projektu, saj želimo učencem čim večkrat ponuditi sadje in zelenjavo, ter jih tudi na ta način navajati na pomen sadja in zelenjave za zdravje.

Na voljo je spletna stran o Shemi šolskega sadja http://www.shemasolskegasadja.si. Namenjena je obveščanju javnosti o EU Shemi šolskega sadja. Uporabna je za šole, otroke, starše ter dobavitelje sadja in zelenjave.

Za tiste starše, učence in učitelje, ki bi o zdravi prehrani radi vedeli kaj več, je Evropska komisija pripravila spletno stran http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch , na kateri na zanimiv način ponuja mnogo informacij o zdravi prehrani in zdravem načinu življenja nasploh (kvizi, lov za skritim zakladom, stripi, nasveti za starše …). Spletna stran je tudi v slovenščini.

Naša želja je, da se čim bolj povežemo z lokalnimi pridelovalci sadja in zelenjave.

Sadje in zelenjavo bomo učencem delili enkrat na teden.