Telefon računovodstvo 05 7000 313
 

7. – 9. razred

IZBIRNI PREDMETI v  7., 8. in 9. RAZREDU za šol. leto 2020/21

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE 

PONUJENI IZBIRNI PREDMETI

Za predstavitev kliknite na posamezen predmet.

Predmet razred učitelj/ica
Verstva in etika 7. , 8.in 9.  r Sabina Ileršič
Italijanščina 7. , 8.in 9.  r Mojca Argenti
Nemščina  7., 8. in 9.  r Mojca Jenček Ocepek
RETORIKA   9. r Erika Koren Plahuta
Filmska vzgoja II 7., 8. in 9. r Milena Kumer
Gledališki klub 7., 8.in 9.  r  Andreja Mlakar
Poskusi v kemiji   8.in 9.  r Suzana Vidmar
Kemija v okolju 8.in 9.  r Suzana Vidmar
Kemija v življenju 9.  r Suzana Vidmar
Urejanje besedil 7. r  Anton Perenič
Računalniška omrežja 8. r  Anton Perenič
Multimedija  9. r  Anton Perenič
Robotika v tehniki 8.  r Anton perenič
Elektrotehnika z robotiko 9.  r Anton Perenič
Šport za zdravje    7. r Jana Čelan
Izbrani šport – ODBOJKA 8. r Jasna Kožar
ŠPORT ZA SPROSTITEV  9.  r Mitja Muha
ANSAMBELSKA IGRA 7. , 8.  in 9. r Barbara Dolgan
GLASBENA DELA 7. , 8.in 9.  r Barbara Dolgan
Sodobna priprava hrane 7. , 8.in 9.  r Magdalena P. Šajn
Načini prehranjevanja   9.  r Magdalena P. Šajn
Organizmi v naravnem in umetnem okolju  7. , 8.in 9.  r Magdalena P. Šajn
Likovno snovanje  7. , 8.in 9.  r Romana Harmel
Varovanje pred naravnimi in drugimi nesrečami 7. , 8.in 9.  r  Tine Ščuka
Turistična vzgoja  7. , 8.in 9.  r Valentina Sever
Okoljska vzgoja  7. , 8.in 9.  r Valentina Sever

Tisti, ki boste uveljavljali oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov zaradi glasbene šole oddajte vlogo in potrdilo o vpisu v glasbeno šolo do 19. 6. 2020  pošljite po pošti v šolo ali na e-pošto: martina.kuzman@osagpostojna.si.

vlogaglasbena

V primeru, da želite imeti 3 ure izbirnih predmetov, morajo s tem soglašati starši. Obrazec izpolnite in

pošljite po pošti v šolo ali na e-pošto: martina.kuzman@osagpostojna.si.

soglasje 3 ure


ARHIV

IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2019/20

IZBRANI IZBIRNI PREDMETI

IZBIRNI PREDMETI v  7., 8. in 9. RAZREDU za šol. leto 2018/19

IZBRANI IZBIRNI PREDMETI

ZBIRNI PREDMETI v  7., 8. in 9. RAZREDU za šol. leto 2017/18

IZBRANI IZBIRNI PREDMETI

IZBRANI IZBIRNI PREDMETI v šol. letu 2016/17

Glede na izbire učencev šestega, sedmega in osmega razreda smo oblikovali skupine izbirnih predmetov, ki se bodo izvajali v 7., 8. in 9. razredu v šol. letu 2016/17. za ogled pritisnite  izbirni izbrani

Izbirni predmeti v šolskem letu 2015/16

ponujeni

izbrani

Izbirni predmeti v šolskem letu 2014/15

ponujeni

izbrani

Izbirni predmeti v šolskem letu 2013/14

ponujeni

izbrani

Izbirni predmeti v šolskem letu 2012/13

Izbirni predmeti v šolskem letu 2011/12 (seznam)

(Skupno 2,921 obiskov, današnjih obiskov 25)
 
 
 
 
Dostopnost