Telefon svetovalna služba 05 7000 315
 

Izbirni predmeti v šolskem letu 2018/19 (za učence bodočega 7., 8. in 9. razreda)

Spoštovani učenci in starši!

Pred vami je ponudba izbirnih predmetov za šolsko leto 2018/2019, ki jih bomo lahko  izvajali za učence od 7. do 9. razreda v naslednjem šolskem letu. Tako  smo  pripravili izbor petindvajset izbirnih predmetov, ki se bodo  poleg obveznih  predmetov izvajali v 7., 8. in 9. razredu.

V skladu z Zakonom o spremembi in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli – ZOsn-F (Ur. list RS št. 102/2007) mora šola ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi  tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Tako se lahko skupaj z vašim otrokom odločite, da je učenec oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, vendar morate to namero z vlogo posredovati do konca tega šolskega leta oziroma najkasneje do 22. 6. 2018.

Poleg obveznih mora šola ponuditi tudi neobvezne izbirne predmete v 4., 5. in 6. r ter 7., 8. in 9.   razredu. Šola je dolžna obvezno ponuditi tuj jezik v 4., 5. in 6.  ter 7., 8. in 9. razredu, v 4., 5. in 6.r razredu pa tudi neobvezne izbirne predmete šport, računalništvo, umetnost in tehnika. Učenec lahko izbere največ dve uri neobveznih izbirnih predmetov. Del ponudbe je tudi NIP – tuj jezik italijanščina v 7.,  8. in 9. razredu.

Želimo Vam, da si skupaj z vašim otrokom prelistate ponudbo, ki je pred vami in izberete tiste predmete, ki bodo najbolj ustrezali  interesu vašega otroka.

Šola bo na podlagi izbora pripravila seznam izbirnih predmetov in število le-teh tudi na podlagi določil, ki nam jih določa Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, kar pomeni, da se lahko zgodi, da se predmet, ki ga je vaš otrok izbral zaradi premajhnega števila učencev ne bo izvajal. Tako je dobro, da si učenec v tem primeru  izbere še nadomestno izbiro.

Na šoli ocenjujemo, da je ponudba izbirnih predmetov dovolj bogata in pestra, da si lahko vsak učenec resnično izbere tak predmet, ki ga veseli. Izbirni predmeti so številčno ocenjeni od 1-5 in so enakovredni obveznim predmetom v teh razredih.

Ravnateljica

Sabina Ileršič, prof. zgod., spec.

IZBIRNI PREDMETI v  7., 8. in 9. RAZREDU za šol. leto 2018/19

(Skupno 41 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 

Več prispevkov iz AKTUALNO

 
 

Deli 
 
 
 
 
Dostopnost